Akademia Archeologiczna i Arkadyjska

Założona przez uczonego Benedykta XIV. Miewa swoje posiedzenia w każdy wtorek w gmachu Uniwersytetu Sapiencji. Trzeba ją odróżniać od Instytutu na Monte Caprino, w którym zasiadają, tak rzekłszy, mistrze archeologii z Niemiec i Włoch. Posiedzenia bywają co piątek o godzinie 3-ej.

Akademia Arkadyjska

Chrystyna, królowa szwedzka, w czasie pobytu w Rzymie, zgromadzała u siebie w pałacu Corsini znaczną liczbę poetów i literatów rzymskich.

materiały elektryczne Piła

Po jej śmierci zgromadzenie to postanowiło założyć Akademią stałą literacką i nadało jej nazwę Arkadyjskiej, biorąc ją 0(t miej Arkadii starożytnej, która miała być miejscem prostych a szczerych zwyczajów pasterskich, tak odpowiednich cichym pracom literackim. Było to w r. 1690. Z początku zgromadzali się w ogrodach Farnezyjskich, potem na Awentynie, później na Janicolo, a nareszcie na viti in Arcione, w II dzielnicy miasta. Posiedzenia bywają co czwartek, oprócz nadzwyczajnych uroczystych zebrań, bo wtedy stosownie do zezwolenia Leona XII zbierają się w tak zwanej Protomoteca na Kapitolu. Na zwykłych posiedzeniach czytają utwór prozaiczny w łacińskim lub włoskim języku. Książęta i ludzie nauki różnych krajów, uważali sobie za zaszczyt należeć do tego koła literackiego, które ma tę osobliwość, że wstępujący dostaje stosowne nazwisko pasterskie z dawnej Arkadii.

materiały elektryczne Piła