Antyczny Efez w Turcji cz. 4

turcja-4Antyczny Efez jest dzisiaj najciekawszym i jednocześnie najczęściej odwiedzanym stanowiskiem archeologicznym w Turcji. Efez był metropolią jeszcze w czasach, gdy Rzym nie istniał a Ateny były prowincjonalna osadą. Najstarsza jego część powstała już  w 3 tysiącleciu przed Chrystusem. W okresie swojej świetności około 6 wieku przed nasz/ą erą miasto liczyło ponad ćwierć miliona mieszkańców, jak na owe czasy liczna niewyobrażalna. Dzięki korzystnemu położeniu i działalności własnego portu Efez stał się nie tylko najliczniejszym ale i najbogatszym miastem Azji Mniejszej. O luksusach jakimi raczyli się zamożniejsi mieszczanie świadczą zachowane do dziś pozostałości ich domów. Jako główny ośródek kultu Artemidy Efez ściągał każdego roku setki pielgrzymów.

Poznań Rzym

Kult bogini przerwało nadejście chrześcijańskich misjonarzy, wśród nich był również święty Paweł, apostoł nauczał tu przez trzy lata. W 431 roku w Efezie odbył się trzeci sobór powszechny, na którym miedzy innymi odrzucono doktrynę głoszącą dwoistą ludzką i boską naturę Chrystusa. Najbardziej okazałą budowlą w Efezie jest biblioteka Celcusa, położona na końcu alei marmurowej będącej fragmentem świętej drogi. Zaledwie kilka kilometrów od Efezu na wzgórzu Koresos, zwanym też wzgórzem Sowików znajduje się dom Najświętszej Maryi Panny. Wedle apokryficznych przekazów Jezus miał powierzyć swoją matkę opiece świętego Jana apostoła. Oboje osiedlili się na wzgórzu, gdzie Maria spedziła ostatnie lata swojego życia. Dom Marii Panny pozostawał nieznany aż do połowy 19 wieku. Przed światem odkryło go objawienie niemieckiej zakonnicy Katerine Ennerlih. Choć nigdy tu nie była ze szczegółami opisała miejsce, w którym później faktycznie odnaleziono fundamenty. Po oficjalnym potwierdzeniu przez kościół ich prawdziwości dom Matki Bożej stał się celem pielgrzymek. Dziś pod skromną kaplicą przybysze zostawiają dary dziękczynne i skrawki papieru z prośbami o pomoc skierowanymi do Marii.

Poznań Rzym