Kaplica Paulińska na Kwirynale

Kaplica ta znajduje się wewnątrz pałacu papieskiego na Kwirynale, według rysunku Karola Mai atta i ma te same rozmiary, co i kaplica Paolińska na Watykanie. Pius VII polecił wymalować dwunastu apostołów, według tych obrazów jakie r znajdują na filarach w kościele ss. Wincentego i Anastazego u Trzech źródeł, a które są robione według szkiców Rafaela. Kiedy papież mieszka na Kwirynale, to w tej kaplicy celebruje, a w czasie konklawe, kardynałowie tutaj papieża obierają.

przeprowadzki Żory

Kaplica Paulińska na Watykanie

Do kaplicy Paulińskiej prowadzą schody królewskie (Scala Kegla), zbudowane przez Bernini’ego; zaczynają się od konnej statuy Konstantego W., i prowadzą najprzód do Sali królewskiej Sala Regla, zbudowanej za czasów Pawła III., według wzoru zrobionego przez Ant. San Galio. Miała ona służyć do publicznych posłuchań posłów. Ozdoby stukowe na sklepieniu wykonali Pierin del Vaga i Daniel da Volterra. Freski po ścianach malowali Vasari, Zucchero J. della Porta, Salviati, Agrosti i Hier. Sicciolante. Ta sala jest niejako przedsionkiem do kaplicy Paolińskiej i Syxtyńskiej oraz do innój sali zwanej Ducale (Sala książęca), zbudowanćj przez Bernini’eqo, za Alexandra VII pap. W niej w dawniejszych czasach papieże zwykli byli dawać publiczne posłuchania książętom i królom; obecnie odbywają się w niej konsystorze publiczne Pejzaże malował Mat. Brill i Cezar Piemont pory i trudy Herkulesa robił JyLatteo da Siena i Giovanni Fiammingo, Kaplico Paoliiislta zbudował Paweł III w r. 1540 według rysunku, który robił San Galio. Dwa freski: Nawrócenie ś. Pawła i Męczeństwo ś. Piotra malował Michał-Anioł. Kaplica ta jest kościołem parafialnym dla wszystkich mieszkańców pałacu papieskiego, i w niej odbywa się czterdziestogodzinne nabożeństwo.

przeprowadzki Żory