Rzym Archive

0

Collegium Romanum

Budynek postawił Grzegorz XIII papież i oddał jezuitom, aby w nim umieścili kolegium, jakie założył św. Ignacy przy placu Margana. Od założyciela budowy, nazywają go czasami Uniwersytetem Gregoryańskim. Jest tu od 1300—1509 uczniów. Kurs nauk jest kompletny, zacząwszy od gramatyki a kończąc na birecie doktorskim z teologii i filozofii. Kolegium zostaje pod

0

Akademia Sztuk Pięknych s. Łukasza

Wszystkie akademie i towarzystwa malarskie we Włoszech obierały sobie za patrona ś. Łukasza, jako pierwszego chrześcijańskiego malarza i od niego też brały swoją nazwę. Od najdawniejszych czasów było w Rzymie towarzystwo sztuk pięknych, dopiero Syxtus V potwierdziwszy napisane dla niego ustawy, przemienił to towarzystwo na Akademię i przeniósł ją na ulicę Bonella,

0

Akademia Archeologiczna i Arkadyjska

Założona przez uczonego Benedykta XIV. Miewa swoje posiedzenia w każdy wtorek w gmachu Uniwersytetu Sapiencji. Trzeba ją odróżniać od Instytutu na Monte Caprino, w którym zasiadają, tak rzekłszy, mistrze archeologii z Niemiec i Włoch. Posiedzenia bywają co piątek o godzinie 3-ej. Akademia Arkadyjska Chrystyna, królowa szwedzka, w czasie pobytu w Rzymie, zgromadzała

0

Kaplica Paulińska na Kwirynale

Kaplica ta znajduje się wewnątrz pałacu papieskiego na Kwirynale, według rysunku Karola Mai atta i ma te same rozmiary, co i kaplica Paolińska na Watykanie. Pius VII polecił wymalować dwunastu apostołów, według tych obrazów jakie r znajdują na filarach w kościele ss. Wincentego i Anastazego u Trzech źródeł, a które są robione

0

Kościół św. Marcelego

W starorzymskich czasach obok dzisiejszego kościoła, biegła ulica vicus Isidisuxoratae, i przy niej stała jej świątynia. W miejscu zaś dzisiejszego kościoła stał dom pani rzymskiej, Lucyny, w tamtym domu s. Marcel papież zbudował kościół,dowiedziawszy się cesarz Maxenciusz rozkazał dom i kościół obrócić na stajnię, a świętemu papieżowi kazał usługiwać i pilnować koni:wskutek

0

Kościół św. Atanazego

Grzegorz XIII w r. 1577 zbudował seminarium dla Greków oraz i kościół pod wezwaniem ś. Atanazego. Seminarium to równie jak i propaganda czyli seminarium dla Misjonarzy całego świata, było pod zarządem Jezuitów aż do ich zniesienia. Od roku 1773 obydwa te zakłady są pod kierunkiem księży świeckich. Do seminarium greckiego przyłączono później

0

Kościół Najświętszej Trójcy

Kościół ten zbudowany według rysunków Franciszka de Sanctis, jest wewnątrz gustownie ozdobiony. Szczególnie zasługują na uwagę obraz Trójcy Najświętszej w głównym ołtarzu malowany przez Guido Remego, jak również obraz Boga Ojca, wymalowany przez tegoż w latarni kopuły; i po lewej ręce od drzwi głównych, w drugim ołtarzu obraz Najświętszej Maryi Panny z

0

Kościół św. Stefana lub Szczepana – Rotondo

Archeologowie nie zgadzają się co do początku tego kościoła, jedni przypisują mu nazwę świątyni pogańskiej inni co innego, to tylko jest rzeczą pewną, że w roku 468 Symplicyusz pap. poświęcił go na cześć św. Stefana czyli Szczepana. Ś. Grzegorz W. wygłosił tu jedną homilią swoją, siedząc na marmurowym tronie, jaki jest po

0

Kościół św. Syxtusa

Jest rzeczą pewną, że kościół ten już w VIII wieku istniał i nosił nazwę św. Syxtusa in Piscina, od publicznej sadzawki jaka tu kiedyś była i zwano go też św. Syxtusa in Tyaride, od imienia fundatorki. Odbudowywali go Innocenty III, Paweł V i Benedykt XIII. Spoczywają tu ciała śś. Zefiryny, Antera, Lucyusza