Kościół św. Sylwestra na Kwirynale

kosciol-16Niewiadomą jest historia budowy tego kościoła, to tylko jest pewnym, że w r. 1555 Paweł IV pap. przeniósł stąd parafię do śś. Apostołów, a kościół oddał Teatynom, po których w r. 1770 objęli go XX. Misjonarze mają tutaj swój nowicjat. Kardynałowie mając zasiadać do Konklawe dla obioru nowego papieża, zbierają się w tym kościele, i dopiero stąd udają się do Kwirynalskiego pałacu.

okno vetrex 90+

Podwójne schody prowadzą do kościoła zbudowanego w kształcie krzyża łacińskiego. U podnóża kopuły, Dominichino wymalował alfre8C0 cztery obrazy: 1. Dawida tańczącego przed Arką. 2. Salomona na tronie. 3. Judytę i Holofernesa i 4. Esterę i Aswerusa. Statuy św. Jana Chrzc. i św. Maryi Magdaleny, rzeźbił Algardi. Po lewej stronie w 1. ołtarzu obraz Narodzenia Pana Jezusa, malował Marceli Venusti, wszystkie freski naokoło robił Raffaellino da Reggio. W 2. Ołtarzu obraz N. M. P. z św. Dominikiem i św. Katarzyną S. malował Mariotto Albertinelli, florentczyk. Boczne obrazy malował Polidoro Matnryn Caravaggio, sufit malował Arpino; w 3. kapl. P. Jezusa freski malował Jan Ricci z Nowary. W krzyżownicy Wniebowzięcie malował Scypion Geatano, i jest to jeden z najlepszych jego obrazów.

okno vetrex 90+