Kościół Stygmatów św. Franciszka

kosciol-14W dawnych czasach był tu kościół śś. Czterdziestu Męczenników, później przeniesiono tu arcybractwo Stygmatów św. Franciszka założone u św. Piotra in Montorio w r. 1594 przez rzymskiego chirurga Fryd. Pizzi, i zbudowano teraźniejszy kościół według rysunków Jana Oontini i Ant. Canevari. Kościół ma jedną nawę i sześć kaplic. Po prawej stronie: U Krucyfiks z kości słoniowej, a poniżej obraz Matki Boskiej Bolesnej malował Fr. Mancini. Na bocznych ścianach: Biczowanie, malował Benefiale, Ukoronowanie cierniem, Dom. Muratori, a sklepienie J. Odazzi. 2. Obraz malował Seb. Conca, ś. Michała malował Fil. Laurenti, kopia z mozaiki, będącej u św. Piotra na Watykanie. 4. św. Józefa Kał., malował Marek Caprini.

Lód w kostkach

W wielkim ołtarzu ozdobionym pięknymi marmurami jest obraz przedstawiający św. I Franciszka odbierającego Stygmata, jedna z lepszych prac Pr. Trevisaniego. Obrazy na sklepieniu malował Alojzy Garzi. Po lewej stronie: 1. św. Antoniego z Padwy malował Trevisani. 2. św. Paschalisa Baylon malował Laurenti. 4. obraz Czterdziestu Męczenników, malował Jacek Brandi.

Lód w kostkach