Kościół św. Atanazego

Grzegorz XIII w r. 1577 zbudował seminarium dla Greków oraz i kościół pod wezwaniem ś. Atanazego. Seminarium to równie jak i propaganda czyli seminarium dla Misjonarzy całego świata, było pod zarządem Jezuitów aż do ich zniesienia. Od roku 1773 obydwa te zakłady są pod kierunkiem księży świeckich. Do seminarium greckiego przyłączono później i Rusinów; i widać, że ich tu dobrze wychowują, bo ani jeden rusin galicyjski tutaj wychowany, nie umaczał palca we krwi katolickiej, rozlanej na Podlasiu.

przeprowadzki Dąbrowa Górnicza

Teraźniejszy Metropolita lwowski ruski X. Sembratowicz, przed wstąpieniem na stolicę lwowską, był arcybiskupem in partibus infidelium i rektorem tego seminarium. Kościół jest zbudowany według planu J. della Porta, oprócz fasady którą zbudowano według woru Marcina Longhi il recchio. Fresk Zwiastowania wymalował Franc. Traballesi, jak również i obraz Rozprawa Pana Jezusa z Doktorami. Wniebowzięcie malował Arpino. Cyborium rzeźbione z drzewa robił prawdopodobnie Jakub della Porta. P. Jezusa Ukrzyżowanego, wykonał Arpino. Dnia 2 maja jest tu odpust, i tego dnia w r. 1865 Pius IX ogłosił tutaj dekret kanonizacji bł. Józefa Kuncewicza, arcybiskupa, tak samo umęczonego za wiarę jak unici na Podlasiu.

przeprowadzki Dąbrowa Górnicza