Kościół św. Marcelego

W starorzymskich czasach obok dzisiejszego kościoła, biegła ulica vicus Isidisuxoratae, i przy niej stała jej świątynia. W miejscu zaś dzisiejszego kościoła stał dom pani rzymskiej, Lucyny, w tamtym domu s. Marcel papież zbudował kościół,dowiedziawszy się cesarz Maxenciusz rozkazał dom i kościół obrócić na stajnię, a świętemu papieżowi kazał usługiwać i pilnować koni:wskutek tego jak i innych niewygód tenże papież umarł. W wieku A już znajdujemy że ten kościół był odbudowany, a następnie w XIV i XVI w. odm-wiany i przerabiany w ten sposób że fasadę kościoła umieszczono od ulicy Corso, a ołtarz  elki od przeciwnej strony, gdyż poprzednim było inaczej.

przeprowadzki Zabrze

Fasadę zbudowaną według wzoru Aarola Fonta.ua, wszyscy w ogóle gamą. Wnętrze kościoła o jednej nawie, ma po bokach kaplice odnowione około r. 18o0.Po prawej stronie: 1. Zwiastowanie malował Baldi. 2. śś. Dygny i Emeryka obraz malował Barbieri. 3. Matki Boskićj Łaskawej. Kaplica podziemna zbudowana przez kardynała Weld, kosztowała 60,000 zł. w a 4 P- Jezus Ukrzyżowany. Na sklepieniu stworzenie Adama i Ewy, malował Pierino del Vaga. Grobowiec kardynała Consalvi, robił Rinaldo Rinaldi. 5. ś. Peregryna, malowania są Rainaldi’ego. W wielkim ołtarzu spoczywają ciała ś. Marcelego i ś. Fokasa. I*o lewej stronie: 1 ś. Filip Benicyusz, obraz malował Ghezzi. 2. Nawrócenie ś. Pawła, malował Zuccari. 3. Matka Boska Bolesna. 4. ś. Magdalena pokutnica, malował Triga. 5. W obrazie jest przedstawionych siedmiu fundatorów Zakonu Serwitów.

przeprowadzki Zabrze