Kościół św. Piotra i Marcelina

kosciol-2Za bramą porta Maggiore albo Prenestyńską. Przy drodze Labikańskiej były katakumby, albo inaczej cmentarz zwany ad duas lauros, w którym pogrzebano dwóch krewnych cesarza Dioklecjana, ś. Piotra i ś. Marcelina kapłana. Nad ich grobem Konstanty W. wzniósł bazylikę siódmą z kolei jakie zbudował, a ta w następnych wiekach była zburzoną przez barbarzyńców. Na tym cmentarzu z woli Konstantego było zbudowane mausoleum i w niem w pięknym porfirowym sarkofagu, złożono ciało jego matki ś. Heleny. Ciało to Anastazy IV pap. Wyjął i umieścił w kościele Aracoeli w ołtarzu na jej cześć wystawionym, a sarkofag przeniesiono do muzeum watykańskiego. Mausoleum zaś w wiekach średnich zamienione na twierdzę nosi nazwę Tor Pignatara. Dzisiaj są tylko ruiny, chociaż naprawione przez Urbana VIII, który obok nich zbudował małą kaplicę na pamiątkę bazyliki wniesionej na cześć śś. Piotra i Marcelina. Z kaplicy jest wejście do katakumb, a na ścianach mausoleum widać powlepiane różne starożytne napisy. Dnia 2 czerwca rokrocznie bywa tu odpust.

blog meblowy