Kościół św. Praxedy cz. 1

kosciol-5Kościół ten leży przy ulicy S. Martino niedaleko kościoła S. Maria Maggiore, zbudowany na miejscu gdzie stały łaźnie Novata brata św. Praxedy. Pius I papież w r. 160 na prośby św. Praxedy, pozwolił na założenie tutaj małej kapliczki, która była schronieniem dla chrześcijan. Paschalis I (817— 824 r.) papież zamienił ją na duży kościół i złożył w nim 2300 ciał świętych męczenników wyjętych z katakumb. Mikołaj V odnowił go w wieku XV, a św. Karol Borom, kardynał tytułu św. Praxedy zostawił w takim stanie jak jest obecnie.

sofy do salonu

Szesnaście kolumn granitowych rozdziela kościół na trzy nawy. Wchodząc od wielkich drzwi po prawej stronie w bocznej nawie są: 1. Kaplica ś. Bernarda Uberti, obraz malował Luzi. 2. Kaplica Cesi. Obraz przedstawiający Chrystusa P. umarłego, malował Vecchi, sklepienie malował Borgognone. 3. Kaplica św. Zenona albo kolumny. Kaplicę tę wybudował Paschalis I, ozdobił mozaikami i złożył ciała ś. Zenona M. i ś. Walentego. W XIII wieku kardynał Jan Colonna, legat do Ziemi Św. Przyniósł stamtąd część tej kolumny o której pisał św. Hieronim, że Zbawiciel miał być przy niej biczowanym. Jest ona ze wschodniego białego marmuru, umieszczono ją w kaplicy po prawej stronie w niszy. Można tu w tej kaplicy widzieć mozaikę z czasów Paschalisa I, przedstawia ona obraz N. Maryę Pannę, i od niej poszła nawa tego miejsca Hortus Paradisi lub S Maria libera nos a poenis inferni. Nad oknem umieszczonym nad drzwiami, są medaliony, a w nich obrazy P. Jezusa, 6 apostołów, N. Maryi P., i śś. Novata i Tymoteusza braci ś. Praxedy i ś. Pudencjanny po rogach umieszczono, ś. Pudensa ich ojca i św. Zenona. 4. W kaplicy bez nazwy grób kardynała Cetivo z XV wieku. Dalej drzwi prowadzą na ulicę Via dis Prassede, wiodącą ku S. Maria Maggiore, a w głębi nawy 5. kaplica Patia Jezusa ukrzyżowanego.

sofy do salonu