Kościół św. Pudencjany cz. 1

kosciol-6Kiedy ś. Piotr w 42 r. przybył do Rzymu, najpierw przebywał w dzielnicy żydowskiej, a po nawróceniu całej rodziny i sług senatora Pudensa, przez siedem lat u niego w domu mieszkał. Rodzina ta składała się z senatora Pudensa, jego matki Pryscylli, jego dwóch synów, Nowata i Tymoteusza oraz dwóch córek Praxedy i Pudencyanny. Dom ten był położony w tym samym miejscu gdzie dzisiaj jest kościół św. Pudencjanny, przy ulicy dawniej zwanej Vicus Patricius, obecnie Via di S. Pudenziana, niedaleko kościoła S. Maria Maggiore. W tym domu św. Piotr często się widywał ze św. Pawłem, tutaj odprawiał świętą ofiarę, tu poświęcił na kapłaństwo św Lina i św. Kleta późniejszych papieży.

wyposażenie wnętrz online

Kiedy zabijano chrześcijan, święte panienki Praxeda i Pudencyanna znosiły ciała męczenników, przechowywały je w domu przed pogrzebaniem w katakumbach, a gąbkami zbierały krew ich rozlaną, i nalawszy jej do flaszeczek dla pogrzebania wraz z ciałem jako oznakę męczeństwa, resztę wyciskały do studzienek na ten cel urządzonych w ich domach, jak to widzimy w dwóch kościołach pod wezwaniem tych świętych dziewic. Studzienka w tutejszym kościele znajduje się wchodząc z głównej nawy do lewej bocznej, w którćj według podania święte dziewice złożyły do 3000 ciał męczenników. 0 tćm zajęciu tych dwóch świętych sióstr świadczą podania ustne i pisemne, obrazy,napisy i same studzienki w całości zachowane. Dom senatora Pudensa od połowy długiego wieku za Piusa I zamieniony na kościół, nosił nazwę Pastoris.

wyposażenie wnętrz online