Kościół św. Pudencjany cz. 2

kosciol-7W VIII i w XII wieku odbudowywany ostatecznie był odnowiony w roku 1598 przez kardynała Gaetani według rysunków Fr. da Volterra. Dzieli się na 3 nawy za pośrednictwem pilastrów, w których widać dwadzieścia kolumn z szarego dawnego marmuru. W środkowej nawie po lewej stronie od głównych drzwi jest umieszczony dawny obraz przedstawiający zbieranie krwi przez święte dziewice. W wielkim ołtarzu jest obraz ś. Pudencjanny, robił go Nocclii jak równie i malowania będące po ścianach obok tego ołtarza. Mozaika w zagłębieniu nad wielkim ołtarzem, należy do najpiękniejszych w Rzymie. Niektórzy odnoszą je do IV wieku i inni do VIII, lecz wszyscy pod każdym względem oddają jej wielkie pochwały.

psycholog zaburzeń odżywiania wrocław

Przedstawia Chrystusa Pana na stronie, błogosławiącego prawą ręką, w lewej zaś trzymającego książkę. Na górze krzyż, symbole czterech ewangelistów, ś. Piotr, ś. Paweł wieńczeni przez świętą Praxede i Pudencjanne, św. Pudins, Nowat i Tymoteusz. Kopulę malował Pomarancio. W bocznej prawej nawie: 1. Kaplica św. Anioła Stróża. 2. Kaplica Matki Boskiej. Miłosiernej, 3. Kaplica ś. Bernarda. 4. Kaplica św. Pudensa. W lewej bocznej nawie, kaplica Glaetani, w ołtarzu dwie kolumny zwane lumachella i dwa pomniki Gaetanich. Obok tćj kaplicy na początku lewej nawy jest pomnik z sinego marmuru postawiony córce Wacława a żonie Michała księcia Gaetani. W głębi tej nawy jest ołtarz ś. Piotra. W mensie jest stół drewniany na którym ten ś. apostoł miał często sprawować najświętszą ofiarę. Grupę przedstawiającą wręczenie kluczy ś. Piotrowi, robił J. della Forta, freski są Baglinio’ego. W posadzce kościelnej znajdują się mozaiki pozostałe z pałacu senatora Pudensa.

psycholog zaburzeń odżywiania wrocław