Kościół św. Sabiny cz. 1

kosciol-9Święta Sabina nauczona zasad wiary chrześcijańskiej od swej nauczycielki Serapii, wyszła bogato za mąż, a gdy nie chciała wyrzec się wiary, była męczoną i ucięto jej głowę w domu rodzicielskim. Na jej grobie postawiono kapliczkę, którą w r. 425 ksiądz Piotr, sławianin, Illinojczyk przerobił na kościół; jak o tym świadczy napis wypisany złotymi literami na niebieskim tle, i umieszczony przy wejściu do kościoła. Od czasu św. Grzegorza W., który tu po wiele razy miewał kazania, przez długie czasy papieże zwykli byli w dzień popielcowy tutaj przybywać, aby im posypano głowy popiołem. Grzegorz IX, Pius V i Syxtus V odnawiali len kościół. Przy wejściu do kościoła jest przedsionek; utworzony z ośmiu starożytnych kolumn marmurowych, z których cztery są spiralne; ściany pokryte starymi chrześcijańskimi napisami.

pomoc psychologa wrocław

Około drzwi ozdoby marmurowe bardzo gustownie rzeźbione; same zaś drzwi są z XIII wieku, zrobione z cyprysu, pokryte płaskorzeźbami przedstawiającymi wypadki ze Starego i Nowego Testamentu. Dwadzieścia cztery kolumn marmurowych rzeźbionych z kapitelami korynckimi, dzieli kościół na trzy nawy. Wchodząc do nawy głównej widzimy kamień, na którym św. Dominik zwykł był klęczeć w czasie swoich modlitw; obok drugi kamień, którego używano do tortur. Dalej na posadzce jest mozaika wyobrażająca Munio de Zamora, siódmego generała dominikańskiego, zmarłego w r. 1300. Przed wielkim ołtarzem jest konfesja, w której spoczywają ciała ś. Alexandra papieża, św. Ewencyusza i św. Teodula, kapłanów męczenników, oraz ciało ś. Sabiny męczenniczki. Ołtarz wielki poświęcony ś. Sabinie, a w zagłębieniu na ścianie obraz Silvagniego przedstawia męczeństwo tejże świętej, a nad tym są malowania uczniów Znchariego. W bocznej lewej nawie jest kaplica Elci, obraz ś. Katarzyny malował Morandi, w głębi tej nawy kaplica Pana Jezusa, w której rzeźby z XV wieku.

pomoc psychologa wrocław