Kościół św. Sabiny cz. 2

kosciol-10W bocznej prawej nawie: kaplica św. Tomasza z Akwinu: kaplica ś. Dominika , obraz malował Zuccliero, przedstawia św. Dominika, obleczonego św. Jacka w habit dominikański, kaplica ś. Jacka, treski wyobrażające kanonizację (w r. 1594) i inne wypadki z życia św. Jacka, malował F. Zucchero. Obraz w ołtarzu jest jednym z najlepszych jakie zrobił Fontana; kaplica i. Maryi P. Różańcowej w głębi tej nawy. Obraz w ołtarzu należy do arcydzieł Sassoferraty przedstawia N. Marię P., św. Dominika i ś. Katarzynę Seneńską. Przy tym kościele jest klasztor Dominikanów z XIII wieku, przedtem zaś był tu pałac papieski. Wiele tu było konklawe i wielu papieży mieszkało, jak tego ślady znać jeszcze w ogrodzie klasztornym. Honoriusz III oddawszy ten kościół ś. Dominikowi, oddał i część klasztoru.

psycholog wrocław

Tu mieszkali: ś. Dominik, ś. Rajmond de Pennafort, ś. Tomasz z Akwinu, ś. Jacek i ś. Czesław, obaj patroni polscy, ś. Pius Y papież i tylu innych. W klasztorze można widzieć dwie cele ś. Dominika i św. Piusa Y, kiedy jeszcze był dominikanem. W ołtarzu ozdobionym przez królów Hiszpańskich, jest portret św. Dominika, bliziutko jest druga cela, w której mieszkał ś. Pius V. Na ołtarzu jest krucyfiks przed którym św. Pius spędzał długie godziny na Modlitwie. Opowiadają, że ktoś napuścił nogi 0.Jezusa trucizną dla zgładzenia papieża, że kiedy Pius św. chciał ucałować te nogi, to cofnęły się. Krucyfiks był w Watykanie, dopiero Pius IX darował go dominikanom. Jest jeszcze inna cela przerobiona dziś na oratorium, w tej celi mieszkał ś. JaceR, w czasie swego nowicjatu w Rzymie. W tym klasztorze jest nowicjat 0. Dominikanów, którzy za staraniem O. Lacordaire, 0. Jandel i O. Besson przyjęli reformę zakonną. W ogrodzie klasztornym rośnie drzewo pomarańczowe, które miał własną ręką zasadzić św. Dominik. Z tego ogrodu jest prześliczny widok na Tyber, i na Trastevere.

psycholog wrocław