Kościół św. Salwatora in Lauro cz. 1

kosciol-12Kardynał Latyniusz Orsini w r. 1450 zbudował ten kościół w miejscu, gdzie były rozwaliny z portyku Europy. Nazwa kościoła in lauro, poszła od wawrzynów jakie rosły wśród ruin. Kościół ten spalony w końcu w. XVI, zaczęto odbudowywać według planu Mascagniego, lecz kopułę dopiero ukończono w r. 1669, a fasadę zbudowano za Piusa IX, według rysunku Guglielmontiego. Klemens X w r. 1669 oddał ten kościół mieszkańcom Marchii Ankońskiej, stąd tyle obrazów malowanych przez artystów z tych stron i tyle obrazów odnoszących się do tych okolic. Dwadzieścia cztery korynckie kolumny rozdzielają kościół na trzy nawy. Fontąna młodym jeszcze będąc, wymalował u góry pod kopułą Mojżesza, Dawida, Izajasza i Ezechiela. l*o prawej stronie od wielkich drzwi są kaplice: 1. obraz Chrystusa Pana, złożonego na kolanach N. M. P., sufit i obrazy malował Józef Ghezzi.

gabinet psychoterapii wrocław

2. św. Karola, obraz malował Alex. Turchi z Werony. 3. Bożego Narodzenia, obraz jest pierwszą pracą, jaką wykonał Piotr z Kortony. 4. W krzyżownicy obraz przedstawiający patronów Marchii Ankońskiej (ś. Emigdyusza, ś. Mikołaja z Tol. i A.’ Jako ba della Marina), malował Gagliardi. W wielkim ołtarzu obraz przedstawiający przeniesienie domku Loretańskiego, malował Jan Peruzzini z Ankony.

gabinet psychoterapii wrocław