Kościół św. Salwatora in Lauro cz. 2

kosciol-13Kapituła watykańska w r. 1644 ukoronowała statuę N. M. P. Lorelańskiej, zrobioną na podobieństwo tej, która jest w Lorecie, a w r. 1646 taż kapituła ukoronowała Dzieciątko Jezus. Po lewej stronie: 1. W krzyżownicy: P. Jezus Ukrzyżowany, zrobiony na podobieństwo cudownego P. Jezusa, jaki się znajduje w Sirolo blisko Ankony. Poniżej jest obraz N. M. P. Łaskawej ukoronowany w r. 1654, miał go wymalować w r. 1494 Ant. del Pollajolo florentczyk. 2. Zbawiciel i ś. Lutgarda, malował Anioł Massarotti, kremończyk, jak również freski są jego pędzla. 3. śś. Józef, Joachima i ś. Annę, malował Ghezzi, a freski robił Fr. Cozza. kalabrijczyk.

Szamba Betonowe Terespol

Na przodzie jest kopia obrazu N. M. P. z Reggio. 4. św. Piotra, malował Antineduto Grammatica, a boczne obrazy malował Jan Odazzi. Obok jest grobowiec kardynała Orsin, fundatora pierwotnego kościoła. W klasztorze przylegającym do kościoła jest grobowiec Eugeniusza IV (1431 —1447), a na nim są ładne płaskorzeźby z XV w. i napis odnoszący się do Soboru bazylejskiego. Ul. Kościół ś. Salwatora in Thermis. Malutki ten kościółek jest zbudowany w dawnych termach Nerona (zobacz str. 70 1.5) i jeszcze ś. Sylwester papież miał go poświęcić. Malowanie al fresco, jakie się tutaj znajduje, miał zrobić Odazzi. Przechowuje się tu kolumna, do której wielu męczenników było przywiązywanych, podczas gdy ich biczowano.

Szamba Betonowe Terespol