Kościół św. Syxtusa

kosciol-17Jest rzeczą pewną, że kościół ten już w VIII wieku istniał i nosił nazwę św. Syxtusa in Piscina, od publicznej sadzawki jaka tu kiedyś była i zwano go też św. Syxtusa in Tyaride, od imienia fundatorki. Odbudowywali go Innocenty III, Paweł V i Benedykt XIII. Spoczywają tu ciała śś. Zefiryny, Antera, Lucyusza i Feliksa, papieży, oraz wielu innych. Honoriusz III dał ten kościół św. Dominikowi, i tu właśnie była kolebka dominikańskiego zakonu, zanim ją przeniósł św. Dominik do św. Sabiny na Awentyn. Z budowli z czasu św. Dominiką pozostał tylko kapitularz, który w r. 1852 polecono ojcu Besson, dominikaninowi, wymalować al. fresco.

oświetlenie piła

Tu wtem miejscu uczynił s. Dominik mnóstwo cudów i tutaj właśnie  św. Jacek, kanonik krakowski i brat jego św. Czesław, kanonik sandomirski, przybywszy do Rzymu w towarzystwie swego krewnego Iwona Odrowąża, biskupa krakowskiego, oczami własnymi patrzyli na wskrzeszenie z umarłych niejakiego Napoleona Orsrai, synowca kardynała Szczepana, i to było powodem, że prosili św. Dominika o przyjęcie ich do zakonu (zobacz str. 325). Wypadek wskrzeszenia Napoleona Orsini jest tu na suficie odmalowany. Tu dodamy, że to miało miejsce w ten sam dzień, kiedy św. Dominik przenosząc się do św. Sabiny, miał ten klasztor oddać zakonnicom N. M. P. Tybrzańskiej. Oprócz tego cudu jest jeszcze kilka innych zdziałanych przez tego świętego męża tutaj przedstawionych, a wszystkie malował rzeczony ojciec Besson.

oświetlenie piła