Kościół świętej Pryski

kosciol-8Za czasów św. Piotra był na Awentynie dom prokonsula, w którym on bywał przyjmowany, i w nim nawrócił dwóch Żydów Aquila i Pryscyla, którzy znowu tak wpłynęli na córkę prokonsula imieniem Pryskę, iż i ją święty apostoł nawrócił i ochrzcił. Gdy się o tym cesarz Klaudiusz Gotyk dowiedział, kazał ją dopóty męczyć, dopóki nie złoży bogom ofiary. Sieczono ją rózgami, zlano gorącą wodą, trzymano w ciemnicy, polano ogniem a nareszcie ją ścięto przy drodze Osetyńskiej. Ta święta trzynastoletnia panienka jest uważaną za pierwszą męczenniczkę na Zachodzie. Z jej rodzicielskiego domu zrobiono kościół, ś. Eutychian papież poświęcił go w roku 280. Kardynał Giustiniani przebudował go w r. 1600 według wzorów Karola Lombardi. Niewielki ten kościółek ma trzy nawy utworzone przez 14 starych kolumn. Mury al fresco pomalował Fontebuono. Obraz w wielkim ołtarzu malował Passignani.

dobry psycholog wrocław

W bocznych zaś nawach są 4 ołtarze, N. M. P. ś. Jana Gwalberta, ś. Antoniego P. i Pana Jezusa ukrzyżowanego. Po środku wielkiej nawy jest czworokątny otwór oświecający kryptę, do której się schodzi z głównej nawy. Ołtarz w krypcie jest poświęcony św. Piotrowi, i widać tu naczynie marmurowe, w którym według podania św. Piotr miał ochrzcić Aąuilę, Priscyllę i innych pogan, jak to napis na nim umieszczony świadczy. Napis ten jest: „Baptismum sancti Petri.“ Ośmnastego stycznia rokrocznie, jako w dzień świętej Pryski bywa tutaj wielka uroczystość.

dobry psycholog wrocław