Kościół ś. Sebastiana za murami cz. 2

kosciol-11Po drugiej stronie jest: 1 Oratorium, obraz N. Maryi P. z Dzieciątkiem Jezus, malował Albini. 2.ołtarz ś. Bernarda, obraz A. Perugino. 3. ołtarz ś. Franciszki Rzymianki, obraz Frigiottiego. 4. Kaplica ś. Sebastiana, którego ciało tutaj w ołtarzu spoczywa. Statuę marmurową rzeźbił Giorgetti według modelu Berniniego. Obok są schody, które prowadzą do katakumby ś. Sebastiana. w której najprzód spotyka się Cubiculuin, czyli pokój dawnych papieży, potem bazylikę podziemną, zwaną Platonia, do której ongi światło wchodziło przez cztery długie, a wąskie otwory. Był tu kiedyś tron papieski, kamienny, na którym miał zasiadać ś. Szczepan papież. Tron ten obecnie jest w Pizie w kościele ś. Szczepana. Naokoło pod ścianą są umieszczone ławy z białego marmuru, zapewne przeznaczone dla kapłanów.

dobry psychoterapeuta wrocław

Po nad tymi ławami w murze jest naokoło trzynaście nisz (arcosolia) przeznaczonych na groby. Pośrodku jest starożytny ołtarz, pod nim studzienka, w której przez jakiś czas miały spoczywać ciała śś. Piotra i Pawła. Lecz z jakiego powodu były tu ciała śś. Apostołów, to nie wiadomo. Najprawdopodobnie jest to, że Chrześcijanie wschodni uważając ś. Piotra i ś. Pawła za swoich ziomków, chcieli ich ciała mieć u siebie na Wschodzie, dlatego sekretnie zabrali je z Watykanu i tu ukryli; a gdy je mieli stąd zabrać powstała burza, przerażeni zwrócili je miejscowym chrześcijanom. To potwierdza napis umieszczony na kamieniu przez Damazego pap. (367 r.) tutaj niedawno znaleziony. Ś. Korneliusz pap. przeniósł stąd ciało ś. Piotra do Watykanu, ciało zaś ś. Pawła do bazyliki Ostieńskiej.Idąc po schodach, wybudowanych w XVII wieku wchodzimy na wielki korytarz, umieszczony pomiędzy katakumbą a kościołem. Jest tu tablica, a na niej napis, że w tern miejscu ś. Filip Nereusz przez dziesięć lat przebył, napełniany tak wielkimi słodyczami i radościami niebieskimi, iż nie mogąc ich znieść, krzyczał, aby go opuściły, bo ludzkie jego serce nie mogło ich znieść. Ta część podziemi św. Sebastiana, którą nazywają Plaionia i ta, którąśmy co tylko opisali, nosiła kiedyś nazwę katakumb; później, gdy zaczęto odkrywać cmentarze podziemne rozciągnięto ją do wszystkich innych cmentarzy, nazywając je katakumbami. Niedaleko stąd jest wejście do katakumb św. Kalixta.

dobry psychoterapeuta wrocław